Consulten kinderen

Het traject voor de individuele consulten start met een intakegesprek met één of beide ouders, zonder het kind erbij. Als ouder breng je na dit gesprek je kind op de hoogte van de doelstelling van de consulten. Na twee of drie consulten vindt er een oudergesprek plaats met terugkoppeling over de ontwikkelingen van je kind.

Ouder consult

In het ouderconsult, wat onderdeel is van het traject met je kind, kun je zelf ervaren welke uitwerkingen de verschillende praktische oefeningen hebben op jou als persoon. Door deze eigen ervaring kun je je kind nog beter ondersteunen in zijn veranderingsproces.

In de praktijk

Bij Infinity vind je: Professionaliteit, Vertrouwen, Rust, Aandacht, Ondersteuning, Begrip, Praktische tips, Heldere feedback en Humor. Het leven zit vol mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, iets waar we allemaal toegang toe hebben, een oneindig proces, Infinity.

DE WERELD DAT BEN JIJ

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige en fijne jeugd. Als er echter een vervelend gevoel van binnen in de weg zit bij je kind, is het moeilijk om gelukkig te zijn. Je kind zou het wel willen, maar het lukt gewoonweg niet.

Door dit vervelende gevoel van binnen gedraagt je kind zich vaak vervelend naar buiten. Je kind laat duidelijk in zijn gedrag zien dat hij niet zo lekker in zijn vel zit.

Buitenwereld

Als je kind niet lekker in zijn vel zit, verdrietig is,  zorgen heeft of bang is, laat je kind ongewenst gedrag zien. Dit wordt zichtbaar door andere kinderen te slaan of schoppen en soms figuurlijk door brutaal te zijn en een grote mond op te zetten. Dit is voor geen enkel kind een fijne situatie.

De omgeving wordt vaak boos op je kind. Helaas maakt dit het vervelende gevoel van je kind er niet minder op en kom je samen met je kind in een negatieve spiraal terecht.

Ontmoeting

De consulten zijn er op gericht om het vervelende gevoel van binnen onder de loep te nemen en de negatieve stroom van aandacht te keren. Herkenning, bewustzijn, aandacht en begrip zijn de sleutelwoorden van deze consulten.

Hiervoor is de hulp nodig van de ouders. Als het vervelende gevoel van binnen bij je kind weg is, kan je kind gemakkelijker omgaan met lastige situaties in zijn omgeving. Samen zorgen we ervoor dat je kind weer een blij kind is.

Wil je Meer weten? Maak een afspraak voor een inspiratiegesprek.