Praktische Informatie

Met Hart en Ziel voor Kinderen en Volwassenen

Onrust, Angst en Stress zetten we om naar Rust, Overzicht en blij en gelukkig zijn met jezelf en jouw leven.
Transformatie van oud naar nieuw, weer Lekker in je Vel

In Wateringen in het Westland, omgeving Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Delft, Leidschendam, Zoetermeer, Leiden en Online.

 

Huisregelement

1. Betaling via pin, contant of betaling binnen 14 dagen.

2. Je kunt je afspraak uiterlijk 24 uur van te voren verzetten of annuleren. Wanneer je je afspraak niet nakomt of niet op tijd annuleert wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. Bij de uitvoering van de dienstverlening door mij is sprake van een
inspanningsverplichting. Ik zal mijn uiterste best doen om samen tot het door de cliënt gewenste resultaat te komen. Er kan echter geen geneeskundige garantie worden gegeven. Iedere vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit ontevredenheid over het niet behalen van dit resultaat, is uitgesloten. Tenzij aan mijn kant, de therapeut, sprake is van zwaarwegende toerekenbare tekortkoming.

4. Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, houd ik me aan de VIV-praktijkcode en ethische code. Je dient voor aanvang van het traject een informed consent te ondertekenen.

5. Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde ben ik aangesloten bij een geschillencommissie complementaire behandelvormen, Cam Coöperatie  waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ, Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg verplicht is gesteld.

6. Een klacht wordt in eerste instantie altijd bespreekbaar gemaakt door de cliënt bij mij, de therapeut. Leidt dat niet tot een oplossing dan komt de Klachtfunctionaris in actie.

7.Heb je een klacht over de behandeling, dan is er sprake van drie stappen:

Een klacht wordt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt door de cliënt bij mij. Leid dat niet tot een oplossing dan komt de Klachtfunctionaris in actie. Download hieronder het klachtenreglement en het reglement tuchtrecht:
klachtenreglement
reglement tuchtrecht

Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, verwordt de klacht tot een geschil. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd. Download hieronder het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Digitaal een klacht indienen bij de geschillencommissie kan hier.
Reglement-Geschillencommissie

Heb je een vraag? 
Stuur je bericht door onderstaand formulier in te vullen. Ik beantwoord je vraag zo spoedig mogelijk, dit doe ik meestal aan het begin of aan het einde van de dag.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.